Informace o realizaci
  • Investor: PRIMARP s.r.o.
  • Realizace: 2020
  • Popis: Předmětem realizace je dodávka a montáž 5 plynových kotelen pro objekty C1-C5 BD Tulipa Třebešín. Pro montáž byly využity typové standarty SYSTHERM pro plynové kotelny – SYMgas-S. Jako zdroj tepla je použita technologie kondenzačních kotlů MAXI, řídicí systém Siemens. Tyto zdroje tepla budou připojeny na centrální dispečink objednatele.