Informace o realizaci
  • Investor: B + T Přeštice s.r.o.
  • Realizace: 2017
  • Popis: Projekt řeší rekonstrukci tepelného hospodářství města Přeštice s cílem snížení spotřeby zemního plynu a to s maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají palivo bioplyn. Došlo k propojení tří zdrojů tepla, které jsou vzájemně hydraulicky propojené a společně dodávají tepelnou energii do sítě CZT. Tímto přístupem k provozu soustavy je zajištěna vysoká variabilita využití jednotlivých zdrojů tepla. Speciálně se jedná o neomezenou možnost distribuce tepla z libovolné kogenerační jednotky k místu s nejvyšším odběrem. To umožní zvýšit odběr tepla z kogeneračních jednotek a snížit počet startů plynových kotlů v době krátkodobé odběrové špičky.
    Projekt byl oceněn jako Český energetický a ekologický projekt roku.