Informace o realizaci
  • Investor: B + T Přeštice s.r.o.
  • Realizace: 2017
  • Popis: Projekt řeší rekonstrukci tepelného hospodářství města Přeštice s cílem snížení spotřeby zemního plynu a to s maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají palivo bioplyn. Došlo k propojení tří zdrojů tepla, které jsou vzájemně hydraulicky propojené a společně dodávají tepelnou energii do sítě CZT. Tímto přístupem k provozu soustavy je zajištěna vysoká variabilita využití jednotlivých zdrojů tepla. Speciálně se jedná o neomezenou možnost distribuce tepla z libovolné kogenerační jednotky k místu s nejvyšším odběrem. To umožní zvýšit odběr tepla z kogeneračních jednotek a snížit počet startů plynových kotlů v době krátkodobé odběrové špičky.Byl instalován centrální dispečink WebHeatControl. Moderní řídicí systém umožňuje přímé připojení modulu vyčítání dat z měřičů tepla (připojení k CZT). Všechny měřiče tepla jsou nově zapojeny přímo do řídicího systému, data jsou okamžitě zpracovávána pro regulaci a optimalizaci provozu. Tento způsob umožňuje sledování výroby a spotřeby energií on-line (každé zařízení je vyčítáno každé 4 sec). Dokonalý přehled o výrobě a spotřebě umožňuje provoz jednotné soustavy CZT s více zdroji bez dělení na jednotlivé samostatné úseky, jak bývalo u podobných projektů zvykem.Soustava je řízena s využitím optimalizačního SW, který umožňuje plánovat provoz zdrojů, predikce dle budoucích klimatických podmínek umožňuje zvýšení odběru z kogenerace, tj. nahřátí teplovodu pouze před očekávanou odběrovou špičkou.

    Každý ze zdrojů tepla je technicky navržen tak, že dokáže zásobovat tepelnou energií celou síť CZT. Součástí technologie je i online měření tlakových poměrů na jednotlivých odběrných místech. Na základě určené priority pro odběr tepla dané dodavatelem zbytkového tepla z KGJ jsou vypočteny a nastaveny výkonové křivky v jednotlivých čerpacích modulech u daného zdroje tepla.

    Projekt byl oceněn jako Český energetický a ekologický projekt roku.