Informace o realizaci
  • Investor: Severočeská teplárenská, a.s. / Ústecký kraj
  • Realizace: 2017
  • Popis: Realizace této zakázky proběhla z důvodu dožité technologie výměníkové stanice ve Střední škole technické – DVS SŠT Velebudice. V prostoru stávající výměníkové stanice se v budoucnu budou realizovat nové výukové dílny, které budou součástí projektu, který zahrnuje kompletní zaizolování objektů školy. Nově instalovaná technologie SYMPATIK o celkovém výkonu 4 850kW slouží k vytápění a ohřevu vody v areálu školy a přilehlých dílen. Součástí projektu pro úsporu ve vytápění byly nainstalovány jednotlivé samostatné směšovací moduly (12 ks), které zabezpečí požadovanou teplotu v jednotlivých prostorách a dílnách školy. Celá akce byla realizovaná v řídícím systému Schneider – TWIDO s přenosem na dispečink Severočeské teplárenské. Pro minimalizaci tepelných ztrát v rozvodech i komponentech byla použita snímatelná izolace DH Box.