Informace o realizaci
 • Investor: Teplárna Písek, a.s.
 • Realizace: 2018 – 2020
 • Popis: Stavba řeší přechod z parního systému zásobování teplem na systém horkovodní v části
  soustavy centrálního zásobování města Písek.
  Záměnou teplonosného media dochází v celém rozsahu území k podstatnému snížení tepelných
  ztrát na potrubních rozvodech a dochází k odstranění potíží s vracením kondenzátu z důvodu
  poruchovosti a nízké životnosti kondenzátní sítě.
  Teplonosné médium voda je současně z hlediska rozvodů, uložení a obsluhy předávacích stanic,
  regulace a měření operativnější a bezpečnější než stávající médium – pára.