Výměníkové stanice SYMPATIK® lze použít všude tam, kde chceme tlakově závislé připojení k primární teplonosné látce. Ústřední topení je napojeno přímo na zdroj tepla, není oddělené žádným výměníkem, koluje v něm tatáž teplonosná látka o stejné teplotě a tlaku, jako máme ze zdroje. Tlakově nezávislá stanice reguluje výstupní teplotu do ústředního topení. Příprava teplé vody je vždy oddělena výměníkem.

Teplovodní stanice – pro primární teplonosnou látku o tlaku 6 bar a teplotě do 90 °C.