VÝSTUPY ZE SEMINÁŘŮ

Herman – Kontinuální
termická dezinfekce

Moderní technologie
předávacíh stanic

P2 Galad – Posouzení stávající soustavy vytápění

P3 Vrana –
Problematika legionely

P4 Herman – Hydraulické parametry otopných soustav a vliv na p

P4 Synac – Vysoká Účinnost nový standart 2012

P5 Chalupka –  Využití SW HESCOnet

P6 Kuba  – Možnosti využití  standardní komunikační techniky

P3 Vrana –
Problematika legionely