Provedení komplexních předávacích zkoušek při COVID-19

Celosvětová pandemie zásadně ovlivnila fungování mnoha společností, ale firma SYSTHERM operativně reaguje i v této těžké době.

Pro naše zákazníky z oblasti průmyslových aplikací, kde je požadavek na provedení komplexních předávacích zkoušek před expedicí v našem výrobním Závodě 01, jsme operativně vytvořili předávací proceduru pro možnost vzdáleného dohledu zákazníkem.

Nová technologie umožňuje našim zákazníkům vzdálenou účast, a to i současně z několika pracovišť v různých destinacích. Základním předpokladem je důkladná příprava ve výrobním závodě, jasný plán předávacích zkoušek a vzájemná důvěra.

Firma SYSTHERM všechny tyto předpoklady splňuje, a proto první dálková přejímka proběhla velice úspěšně.

Již jsou naplánovány další virtuální přejímky a dá se předpokládat, že i po skončení pandemické krize bude tato metoda dále využívána, a to hlavně z důvodu úspory času a finančních prostředků ve srovnání s osobní přítomností zákazníka.