Vývoj prototypu bytové předávací stanice BJEQ a kořenový řídicí systém TRACK

Úspěšně jsme ukončili dotační projekt „Vývoj prototypu bytové předávací stanice BJEQ a kořenový řídicí systém TRACK“.

Zavedli jsme do procesu návrhu a výroby našich výrobků SYMPATIK nové, navzájem propojené prostředí TRACKflex a TRACKnalpe. Tyto vyvinuté SW jsou založené na parametrickém 3D modeláři a kompletní provázanosti s databázemi SQL. Oba systémy jsou zaměřeny na zvýšení efektivity přípravy a výroby zákaznických řešení předávacích stanic. Ověření probíhalo na pilotních projektech předávacích stanic pro švédský trh.