Vytápění fotbalových trávníků

Jednou z ověřených dodávaných technologií, s realizacemi v počtu několika desítek, je vytápění fotbalových trávníků. Tyto instalace probíhají převážně v Dánsku a Švédsku.

V první polovině letošního roku SYSTHERM dodal další technologická zařízení pro vytápění fotbalových trávníků, a to v Dánsku, ve městech Koge a Nykøbning Falster. Instalovaný výkon 874 kW a 1585 kW, systém je rozdělený do 3 separátně ovládaných zón. Řídicí systém vyhodnocuje teplotu venkovního vzduchu, teplotu na úrovni terénu a teplotu v hloubce 20 cm pod povrchem, a to na 4 místech stadionu tak, aby bylo zaručeno přesné naregulování teploty cirkulujícího média pro šetrné ohřívání trávníku. Provoz vytápění trávníků fotbalových hřišť je plně automatický. Jeho případné ovládání je možné lokálně přes dotykový panel nebo vzdáleně přes webové rozhraní.