UNIVERZITA SYSTHERM – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ

Pilotní projekt studia pro získání výučního listu v oboru elektrikář byl dnešním dnem ukončen slavnostním předáním výučních listů oboru 26-51-H/01 Elektrikář.

Slavnostní akt proběhl v přátelské a komunikativní atmosféře, kde náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Plzeňského kraje Mgr. Ivana Bartošová a členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství Plzeňského kraje Mgr. Radka Trylčová vyzdvihly odpovědný přístup studentů, kteří se mimo své zaměstnání denně věnovali studiu ať už v SYSTHERM nebo při praktické výuce o víkendech ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Předseda zkušební komise Ing. Vladimír Baxa vyzdvihl znalosti studentů při Závěrečné zkoušce, a i tu skutečnost, že několik studentů absolvovalo s vyznamenáním.

Generální ředitel Jan Kazda závěrem poděkoval řediteli učiliště Ing. Jaroslavu Černému za vstřícnost a organizaci tohoto Pilotního projektu.