Soutěž Sušice 2020 – zrušeno

Dnes 12. 3. 2020 bylo rozhodnuto o zrušení naší tradiční mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků „O Putovní pohár SYSHTERM“ a „O Křišťálovou kouli SYSTHERM“, které byly plánovány na 13. 5. – 15. 5. 2020.

Bohužel však současná situace pandemie koronaviru COVID-19 uskutečnění soutěží neumožňuje. Z tohoto důvodu byla organizace soutěží pozastavena a nový termín, který předpokládáme na podzim 2020, vám bude s předstihem oznámen.

Děkujeme vám za pochopení našeho nelehkého rozhodnutí.