Slavnostní ukončení Sušice 2023

Dne 12. 5. 2023 proběhlo v sušickém kině SIRKUS slavnostní ukončení soutěží O Pohár SYSTHERM a O Křišťálovou kouli SYSTHERM, které znamenalo tečku za dalším ročníkem soutěží.

V rámci vyhlášení došlo nejen ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěží, ale také k předání malé pozornosti pedagogickému dozoru soutěžících od společnosti SYSTHERM.

Pro pedagogický dozor byl během soutěže opět připraven doprovodný program. V letošním roce se jednalo o prohlídku kotelny na biomasu v Kašperských Horách, exkurzi do vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila a návštěvu kostela sv. Vintíře s jedinečným skleněným oltářem. Dále to byla prezentace společnosti SYMONTA, která představila technologii předizolovaného potrubí LOGSTOR, společnost SYSTHERM prezentovala postup správného návrhu předávací stanice a společnost REMS prezentovala své výrobky a novinky, které by mohli zástupci pedagogického dozoru využít při praktické výuce svých žáků.