Slavnostní ukončení Sušice 2022

Dne 13. 5. 2022 proběhlo v sušickém kině SIRKUS slavnostní ukončení soutěží O Pohár SYSTHERM a O Křišťálovou kouli SYSTHERM, které znamenalo tečku za dalším ročníkem soutěží.

V rámci vyhlášení došlo nejen ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěží, ale také k předání malé pozornosti pedagogickému dozoru soutěžících od společnosti SYSTHERM.

Pro pedagogický dozor byl během soutěže připraven program, a to konkrétně prohlídka realizací SYSTHERM ve městě Písek a s tím spojená prezentace CZT Písek přímo v budovách Teplárny Písek. Dále to byla prezentace společnosti SYMONTA, která představila technologii předizolovaného potrubí LOGSTOR, a společnost REMS prezentovala své výrobky a novinky, které by mohli zástupci pedagogického dozoru využít při praktické výuce svých žáků.