Semináře pro studenty učňovských oborů

SYSTHERM v rámci spolupráce se středními odbornými učilišti organizuje semináře pro studenty 1. ročníků.

Studenti 1. ročníků oborů MIEZ a studenti oboru instalatér a elektrikář jsou během semináře seznámeni se základy hydrauliky, novými technologiemi v topenářské praxi (výhody prefabrikace, druhy používaných spojů, typy předizolovaného potrubí a tepelné izolace, atd.) a návrhem topenářských rozvodů s ohledem na ekonomický provoz.