Seminář pro studenty STU v Bratislavě

SYSTHERM podporuje nejen učňovské školství, ale spolupracuje i s vysokými školami. Úspěšná spolupráce je i s STU Bratislava a to především díky příjemnému a aktivnímu přístupu profesora Takácse. Jednou z akcí byl seminář s praktickou výukou v našem výrobním závodě Plzeň. Seminář byl v režii pracovníků technického útvaru, kteří příklady z praxe rozšířili vědomosti studentů v problematice hydrauliky, výrobků jako tlakové sestavy a návrhu řídících systémů versus ekonomie provozu.

Ze semináře si studenti odnesli nejen nové odborné znalosti, ale i certifikát ze školy čepování v Prazdroji. 

Seminář se uskutečnil v Plzni ve dnech 26. a 27. 2. 2019.