Seminář – Návrh plynové kotelny a předávací stanice

Dne 16. 4. proběhl na SOU Stavební seminář na téma Návrh plynové kotelny a předávací stanice s ohledem na ekonomii provozu, prezentace realizovaných rekonstrukcí zdrojů tepla se vzdáleným dohledem, provoz s vazbou na predikci počasí. Seminář organizovala ENERGIE CHYTŘE, odborným garantem semináře byla firma SYSTHERM. Byli pozváni projektanti, ředitelé škol a zástupci investičních orgánů veřejné správy Plzeňského kraje.