Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie

Bylo dokončeno dílo, které obsahuje nový rozvod předizolovaného potrubí v délce 3,5 km, úpravu stávající bioplynové stanice a stávajících předávacích stanic.

Došlo k předání dokumentů pro žádost o kolaudační rozhodnutí. Zkušební provoz potvrdil výpočty v HESCOnet – využití zbytkového tepla z kogenerační jednotky ve výkonu 1,2 MW.