Přechod parovodu na horkovod – Písek

V měsíci květnu byla dokončena akce: „Přechod parovodu na horkovod“ pro TPI a.s.

Hlavní páteřní rozvod byl proveden v technologii předizolovaného potrubí DN 300 a bylo dodáno 72 předávacích stanic.