Ocenění OP PIK 2022

V Pražské křižovatce byly 16.11.2022 slavnostně předány ceny za vítězné projekty OP PIK 2022.

Jedním z oceněných byl projekt Teplárny Písek, a.s. Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie v kategorii Úspory energie v SZT. Teplovodní přivaděč z bioplynové stanice.

Dodavatelem tohoto energetického díla byla naše společnost SYSTHERM s.r.o. a při této slavnostní příležitosti byla naše společnost také oceněna, a to slovy ředitelky teplárny Mgr. Andrey Žákové: “mám radost, že tento ekologický a energetický projekt získal nezávisle na sobě dvě nejvyšší možná ocenění, a jasně se ukazuje jeho smysl a význam. Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli, zejména však zhotoviteli, ve kterém jsme měli silného a spolehlivého partnera v průběhu stavby.“