Nové logistické centrum

Letošní rok jsme zahájili se zprovozněním nového logistického centra.

Nové prostory o ploše 1 350 m2 budou podporou pro stále se rozšiřující výrobu technologických celků.