Kariérní jarmark

Naše společnost se dne 8.2.2024 zúčastnila Kariérního jarmarku pořádaného VOŠ a SPŠE Plzeň.

Zájem studentů byl především o naše návrhové programy a dispečerské pracoviště pro zajištění bezpečného a ekonomického provozu našich výrobků SYMPATIK.