ČEEP 2021

Dne 24. 05. 2022 obdržela naše společnost dvě ocenění v rámci slavnostního vyhlášení ČEEP 2021, a to CENU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR a CENU POROTY.

Ceny byly uděleny za projekt řešící změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní rozvody a současně úpravy jednotlivých odběrných míst – předávacích stanic, ale i rekonstrukce TH areálů významných odběratelů (Nemocnice Písek, atd.). Rovněž byla snížena emisní zátěž – rekonstrukce kotelny na mazut a využití zbytkového tepla z bioplynové stanice.

Projekt územně zasáhnul celé město Písek a tvořil klíčovou osu dlouhodobého konceptu systematického snižování energetické náročnosti výroby a distribuce tepla v soustavě zásobování teplem v Písku a ekologizaci zdrojů tepla. Projekt řešil změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní včetně úpravy jednotlivých odběrných míst – předávacích stanic, rekonstrukci tepelného hospodářství areálu Nemocnice Písek, což vše přineslo úspory primární energie v podobě snížení ztrát v rozvodech.  Součástí tohoto komplexního projektu je i výměna původních horkovodních rozvodů na sídlišti Portyč, které byly následkem povodní ve špatném technickém stavu. Při konverzi parovodů byla významně rozšířena síť horkovodů k novým odběratelům, horkovod byl zaveden do historického centra města Písek. Zároveň došlo ke snížení emisní zátěže díky rekonstrukci mazutové kotelny na zemní plyn a dále využití zbytkového tepla z bioplynové stanice. Projekt přináší zefektivnění provozu tepelné sítě, významně přispívá k dekarbonizaci CZT a umožňuje zajištění dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům ve městě Písek.